top of page

Refleksologi / Soneterapi

Stimulerer kroppens egne selvhelbredende evner gjennom punktpress.

  • 45 minutes
  • 875 norske kroner
  • Nedre Storgate

Tjenestebeskrivelse

Terapiformen refleksologi og soneterapi begynte med forsøk på at finne ut hva stimulering af nervereflekser kunne give. Disse forsøk kaltes en stund for nervepunktsmassasje. Etter hvert viste erfaringene et system i nervepunktmassasjens oppbygning. Leger og forskere avdekket at nerverefleksene opptrådte i linjemønster på mennesket og at de stod i kontakt med indre organer og muskler og psyke, og begrepene soneterapi og refleksologi oppstod. Refleksologi er en behandlingsform som er videreutviktet fra soneterapien. Felles for systemene er at man mener punkter står i kontakt med indre organer og muskler. Ved å stimulere sonene med punktpress, sonestav, laser eller akupunturnåler påvirker man kroppen til å ta i bruk egne helbredene evner.


Kontaktinformasjon

  • Nedre Storgate 43, Drammen, Norway

    +4797143483

    info@helheten.no

bottom of page