top of page

Matintoleranse test fra Eubiotek

Blir du syk av maten du spiser?

  • 45 minutter
  • Fra 3000 - 4125
  • Nedre Storgate

Tjenestebeskrivelse

Maten du spiser, kan være årsaken til dine helseproblemer.Har du noen gang tenkt tanken, at du kanskje har en matintoleranse? I så fall har du kanskje tenkt følgende: Jeg har jo spist disse matvarene før, noen ganger hver dag, uten at jeg har hatt problemer med det. Hvorfor skulle jeg vurdere å teste meg for matintoleranse? Matintoleranse er et økende problem i den vestlige verden, på grunn av vårt levesett og den kosten vi spiser. Konserveringsstoffer og andre kunstige tilsetninger i maten vår lager ubalanse i bakteriefloraen i tarmen. Dette forårsaker at immunforsvaret lokalt og systemisk begynner å reagere unormalt mot matvarer vi egentlig skal tåle, eller har spist og tålt til nå. Konserveringsstoffer i maten og klor i vannet er tilsatt nettopp for å hemme bakterievekst, noe disse stoffene fortsetter med selv etter at du har spist dem. Altså, disse stoffene hemmer din naturlige bakterieflora, noe som igjen kan føre til oppvekst av andre ikke-gunstige bakterier og andre mikrober. Dette igjen, kan føre til oppblomstring av en lang rekke sykdommer og ubehag ikke bare i tarmen, men også andre steder i kroppen. Nyere forskning viser nettopp dette, at din bakterieflora (mikrobiom), er ansvarlig for å opprettholde en generelt god helse. Omkring 70-80% av kroppens immunforsvar er faktisk sentrert rundt tarmen. Flere og flere sykdommer blir nå satt i sammenheng med hva slags mikrobiom du har. Det finnes en rekke andre faktorer som også påvirker bakteriefloraen vår negativt. Forskning på mus har vist at 3 timer med høyt stress halverer mengden positive bakterier i tarmen, og gir bedre vekstvilkår for mikrober vi ikke ønsker. Kliniske observasjoner har vist at tarmens reparasjonsevne reduseres sterk dersom personen er utsatt for følelsesmessig/psykisk og/eller fysisk stress. Andre faktorer som også kan påvirke bakteriefloraen vår negativt er bruk av legemidler som f.eks. anti-biotika (som betyr mot bakterier). Mange mennesker får multiple antibiotikakurer igjennom et helt liv. Derfor må målinger alltid ligge til grunn, men man må også vurdere adferdsmønstre samt gi adekvate ernæringstilskudd i tillegg til å regulere mat for å få et godt resultat. For mer info se https://helse-test.no/tjenester/matintoleranse.html


Kontaktinformasjon

  • Nedre Storgate 43, Drammen, Norway

    +4797143483

    info@helheten.no

bottom of page