GODKJENT MEDISINSK TEKNOLOGI, NATURMEDISIN OG HOLISTISK BEHANDLING

Fordi helheten er mer enn summen av delene