Bio-matten

Når du er hos Helheten vil du automatisk ligge på en Biomatte når du får behandling.  Vi tilbyr også feber-terapi og smerte-terapi med biomatter.

Les mer på www.biomatten.no